Kasutasime heas mõttes ära võimaluse kujundada Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna üliõpilasnõukogule uus logo. Lähteülesanne nägi ette, et kasutada võiks teaduskonna vana telliskivimotiiviga logo, mis ülikooli visuaalse identiteedi värskendamisega ära kaotati. Mõeldud, tehtud!

Klient: Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna üliõpilasnõukogu
Valmis: aastaid tagasi